Tiếng Việt

 

Chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn của Kaspersky Lab (cập nhật ngày 9 tháng 9 năm 2019)

 
 
 
 

1. Giới thiệu

 
 
 
 

2. Ai có thể yêu cầu hỗ trợ

 
 
 
 

3. Sản phẩm được hỗ trợ

 
 
 
 

4. Hỗ trợ tiêu chuẩn

 
 
 
 

5. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật có tính phí

 
 
 
 

6. Cách liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Kỹ Thuật

 
 
 
 

7. Quyền và trách nhiệm của Kaspersky

 
 
 
 

8. Quyền và trách nhiệm của Người dùng

 

 
 

How can we improve this article?

Your feedback will be used for content improvement purposes only. If you need assistance, please contact technical support.

Submit Submit

Thank you for your feedback!

Your suggestions will help improve this article.

OK