Македонски

 

Стандардна политика за поддршка на Kaspersky Lab (ажурирано на 1 февруари, 2019 година)

 
 
 
 

1. Вовед

 
 
 
 

2. Дефиниции

 
 
 
 

3. Стандардна понуда за поддршка

 
 
 
 

4. Проширена техничка поддршка

 
 
 
 

5. Часови и јазици на поддршката

 
 
 
 

6. Управување со инциденти

 
 
 
 

7. Канали за поддршка

 
 
 
 

8. Форум на Kaspersky Lab

 
 
 
 

9. Животен циклус на поддршката за апликацијата

 
 
 
 

10. Одговорност на Kaspersky Lab

 
 
 
 

11. Одговорност на Корисникот

 

 
 

How can we improve this article?

We will not be able to contact you if you leave your email address or phone number. To contact technical support, please sign in to your Personal Account.

Submit Submit

Thank you for your feedback!

Your suggestions will help improve this article.

OK